Uskladnia prebytkovú elektrinu z fotovoltiky. U susedov spustili prvé úložisko vodíka