Kľúčové poznatky a výstupy z 1. ročníka Stredoeurópskej H2 Bus Roadshow