Slávnostné podpísanie memoranda o slovensko – francúzskej spolupráci v oblasti vodíka