Otec elektromobilov v Číne hovorí, že vodík je budúcnosť