Vodíkový projekt Nafty bol schválený Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu